Ergotherapie Houten

Welkom,

Op mijn website www.ergotherapiehouten.nl wil ik u informatie geven voor wie ergotherapie is bedoeld, en hoe u dit kunt krijgen.

Een mens die problemen heeft met dagelijkse handelingen, wordt in zijn hele mens-zijn getroffen. De relatie met zijn omgeving en medemens is beschadigd.

De ergotherapeut probeert de zelfredzaamheid van mensen met een tijdelijke of blijvende handicap te verhogen en zo ook hun gevoel van eigenwaarde te herstellen.

Ergotherapeuten kunnen met relatief eenvoudige middelen zorgen dat cliënten langer zelfstandig kunnen wonen of weer aan het werk kunnen gaan. Ergotherapie helpt zo de kosten van de gezondheidszorg te beheersen. Onderzoek toont aan dat cliënten deze hulp erg waarderen.

U kunt onder andere informatie vinden over :

-            Wat is ergotherapie
-            Wat kan een ergotherapeut voor mij of mijn naaste betekenen
-            Hoe kom ik bij een ergotherapeut
-            Hoe zit het met de kosten / vergoedingen

Binke

Binke info