Orthopedagoog

In Medisch Centrum Molenzoom zijn Marjam Djajadiningrat en Susanne Mooren gevestigd als Orthopedagoog/GZ-psycholoog/Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.
Zij zijn verbonden aan Psychologisch Pedagogisch Adviesbureau Houten.

Marjam Djajadiningrat en Susanne Mooren bieden eerstelijns zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers bij:

  • gedrag- en sociaal-emotionele problemen. Uw kind is onzeker, wordt snel boos, is angstig, somber, heeft weinig contacten, eet of slaap slecht, heeft hoofd- of buikpijn, steelt, liegt of heeft een verlies te verwerken (echtscheiding/overlijden).
  • problemen in de ouder-kind relatie. Uw kind luistert niet, vraagt veel aandacht of trekt zich juist terug.
  • problemen op school. Uw kind wil niet naar school, is faalangstig, gedraagt zich niet op school, kan zich niet concentreren of spijbelt.
  • problemen in de ontwikkeling. Uw kind heeft bijvoorbeeld ADHD of PDDnos.

In een aantal gesprekken wordt gericht gewerkt aan het aangemelde probleem. Marjam Djajadiningrat en Susanne Mooren kijken en denken met u mee vanuit hun professie om tot een oplossing te komen. Zij maken hierbij gebruik van de sterke kanten en kwaliteiten van ouders en kind.

Marjam Djajadiningrat en Susanne Mooren werken al 20 jaar samen met de huisartsen van de Molenzoom.
Door werkzaam te zijn in het centrum zijn de lijnen nu korter en is er ook sneller overleg en afstemming van hulp mogelijk met de andere betrokken hulpverleners, zoals de fysiotherapeuten, diëtisten e.d.. Dit alles zal de kwaliteit van de hulp zeker ten goede komen.

Marjam
Marjam Djadjadiningrat

Susanne Mooren
Susanne Mooren

Voor meer informatie: www.ppah.praktijkinfo.nl